Service > Garantie
Garantie beperkt zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de leverancier.(meestal 1 of 2 jaar)
Gebruiker zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zjjnde bepalingen.

De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig gebruik.

Om garantie mogelijk te maken hebben wij een bewijs van betaling nodig, bij aankoop van een product uit onze webshop ontvangt u deze. Zonder aankoop bon is er geen garantie mogelijk.